...bevat 3109 foto's

Een natuurgebied of een watervlakte?

25 april 2010

Zoals jullie wellicht in de krant gelezen hebben deze week, heeft de dorpsraad haar zorgen geuit over het mogelijke eindresultaat van de ontgrinding. Zoals de plannen er nu bijliggen zou het hele jaar een waterplas van ca. 600 meter breed te zien zijn in plaats van de voorgespiegelde grindrivier met eilandjes. De provincie en andere betrokken partijen beraden zich momenteel over dit probleem.

Om even te laten zien waar we het nu over hebben, een impressie van de 'waterplas'. Hierbij zijn de grenzen van de stroomgeulverbreding in het POL gebruikt.