...bevat 3109 foto's

Een natuurgebied of een watervlakte? (deel 4)

02 juni 2010

Op 17 mei  j.l. heeft de Dorpsraad van Itteren een bespreking gehad met Rijkswaterstaat (de Maaswerken) over de stroomgeulverbreding in de Itterse Weerd. Zoals de zaken er nu voorstaan staat dit gebied na afgraving het hele jaar onder water. Op de inspraak- en voorlichtingsavonden zijn steeds mooie plaatjes getoond met voorbeelden van de Allier en de Loire. Het gebied zou een gedeelte van het jaar droog liggen en toegankelijk zijn voor het publiek.

Inmiddels is een reactie ontvangen van Rijkswaterstaat. Zij gaan komende  2 maanden kijken of er een oplossing is te vinden, binnen de gestelde randvoorwaarden.