...bevat 3109 foto's

Album Maas (452)

De Maas is in de loop der tijd door menselijk ingrijpen van een meanderende rivier verworden tot een smalle stroomgeul. Het Grensmaas-project tracht middels o.a. verlaging van de weerden de Maas meer ruimte te geven.