...bevat 3109 foto's

Over Itteren in Beeld

Half mei van 2008 was het dan zover. Na een voorbereiding van zo'n 15 jaar, verschenen de eerste graafmachines en vrachtwagens in het buitengebied van Itteren om een begin te maken met het Grensmaasplan. En om tevens een einde te maken aan het buitengebied zoals we dat allen al vele tientallen jaren kennen.

Reden voor website

Het buitengebied van Itteren is door de eeuwen heen natuurlijk steeds in beweging geweest, iets dat we zelfs in ons eigen leven kunnen zien. De kleinschaligheid van vroeger is verdwenen en de percelen zijn steeds groter geworden. Vee staat er nauwelijks meer in de weilanden. De graafmachines zullen echter in de komende jaren het buitengebied voor altijd op zijn kop zetten. Landbouw zal voorgoed verdwijnen en vervangen worden door natuur. De Geul krijgt een nieuwe loop ten zuiden van hoeve Hartelstein en de Maas zal jaarlijks de lager gelegen delen herschikken.

Doel van website

Veel beelden van vroeger leven straks alleen nog voort in onze herinnering. Het heden zien we nu nog elke dag om ons heen maar alles verandert snel. Met deze website willen we het verleden, het heden, en de veranderingen die nu nog in de toekomst liggen, vastleggen. De foto's van vandaag hebben morgen nog niet veel zeggingskracht maar zullen naar de toekomst toe steeds waardevoller worden. Deze website zal daarom de komende jaren het proces volgen om zo aan het eind een prachtig beeldverslag te hebben van deze historische verandering van Itteren.

Wie maakt de website?

Deze website is opgezet door mijzelf en mijn zoon (respectievelijk Jan en Jeroen Dolmans). Ik woon zelf al mijn hele leven in Itteren en voel mij daarom zeer betrokken bij deze ontwikkeling van het dorp en zijn buitengebied. Sommige van jullie herinneren zich misschien nog de video's die ik gemaakt heb van het laatste hoogwater en de aanleg van de kades. Het vastleggen van de werkzaamheden rond de Grensmaasplannen is in mijn ogen een logisch vervolg daarop. Het recent bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (en dus veel vrije tijd) en een interesse in fotografie, gaven de doorslag om deze website te starten. Dit in samenwerking met Han Hamakers, voormalig lid van de Dorpsraad Itteren, voor de fotografisch kant van het verhaal en mijn zoon Jeroen voor de technische kant van de website.