...bevat 3109 foto's

Album Gronddepot (139)

De deklaag van ongeveer 3m dik wordt afgegraven en opgeslagen in een gronddepot ten noorden van het dorp dat tevens als geluidsscherm dienst doet.