...bevat 3109 foto's

Album Aanleg werkwegen (145)

In het gebied Itteren en Borgharen worden diverse werkwegen aangelegd voor het vervoer van toutvenant en dekgrond. De verbindingsweg met Borgharen loopt bijvoorbeeld door het Hartelsteinerbos langs Ankersmit naar Borgharen.