...bevat 3109 foto's

Album Afgraving Itterse weerd (369)

In de Itterse weerd vindt een omvangrijke verbreding van de rivier plaats. De stroomgeul van de Maas wordt hier minstens vier keer zo breed als in de huidige situatie. Over een lengte van ca. 2400m wordt de stroomgeul verbreed tot plaatselijk meer dan 600m met een smalle weerdverlaging over een breedte van 30 tot 120m. Ook zal er een grote grindoppervlakte in de meanderbocht ontstaan waar de rivier de vrijheid krijgt om een stelsel van grindbanken en geulen te vormen. Dergelijke grindvlaktes horen bij een natuurlijke grindrivier. Aldus luidt de tekst van het POL Grensmaas zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg op 1 juli 2005.