...bevat 3109 foto's

Album Tussen Itteren&Borgharen (291)

In het gebied tussen Itteren en Borgharen wordt langs de Maas over een lengte van 3000m de stroomgeul verbreed om het benodigde beschermings-niveau te bereiken. De breedte van de stroomgeul varieert van 50 tot 250 meter. Aansluitend aan de stroomgeulverbreding wordt een weerdverlaging aangelegd over een breedte van 50 tot 150 meter. Op de grens tussen de stroomgeulverbreding en de weerdverlaging wordt nabij Borgharen het eiland "Daal" uitgespaard in de rivierverruiming omdat er ter plekke bewoningssporen zijn aangetroffen uit de ijzertijd. De grindbanken die voor de oever van de Maas liggen zullen niet worden afgegraven. Meer landinwaarts, langs de weg Itteren-Borgharen zal een dekgrondberging worden afgegraven van 34ha groot.