...bevat 3109 foto's

Album Recreatievijver Itteren (157)

In een nadere overeenkomst die in 2011 door de Overheid met Consortium Grensmaas is afgesloten om het Grensmaas project vlot te trekken, is overeengekomen dat in de omgeving van Itteren een recreatievijver aangelegd kan worden. De nieuwe recreatievijver vervangt tevens de oude visvijver in de Itterense weerd, die na grindwinning niet meer bruikbaar zal zijn. De nieuwe recreatievijver zal ten zuiden van Itteren worden aangelegd en zal een oppervlakte krijgen van 7.5 ha. Door de aanleg van deze recrecatie-vijver, buiten het oorspronkelijke overeengekomen plangebied, zal door het Consortium Grensmaas zo'n 425.000m3 toutvenant extra worden gewonnen. Bij deze recreatievijver zullen naast een beperkte parkeerplaats tevens wandelpaden en visstekken worden aangelegd.