...bevat 3109 foto's

Afsluiting Bundervoetpad

11 augustus 2008

De afsluiting van het Bundervoetpad heeft tot nogal wat commotie geleid in Itteren. Gezien vanuit het standpunt van het Consortium (veiligheid boven alles) is het logisch dat men het Bundervoetpad heeft afgesloten, want ondanks diverse waarschuwingen en het plaatsten van omleidings-routes bleven wandelaars en fietsers en zelfs auto's gebruik maken van het Bundervoetpad. Dat was echter niet het grootste probleem. Een aantal fietsers reed door waarna men op het werkterrein terecht kwam met allerlei gevaarlijke situaties als gevolg.

Als Dorpsraad waren wij er van overtuigd dat dit alles te maken had met het feit dat de ANWB-routes niet gewijzigd waren. Met name recreatieve fietsers die hier niet bekend zijn bleven trouw de ANWB-bordjes volgen (zie foto). We hebben daarom contact gezocht met de gemeente. Toen dat niet direct hielp hebben we als Dorpsraad contact gezocht met de ANWB. De gemeente heeft inmiddels voor een noodoplossing gezorgd. Nu staat aangegeven dat ook de volgers van de ANWB-bordjes de omleiding moeten volgen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is de omleidingsroute nog steeds niet correct. Komende vanuit de Beatrixhaven houdt de omleiding namelijk plotseling op. De volgers van de ANWB-bordjes weten dan weer niet waar ze naar toe moeten. Blijkbaar is het allemaal niet zo simpel als wij denken!
Van de ANWB hebben we nog geen reactie ontvangen.We hebben inmiddels de moed opgegeven dat het nog een keer goed komt. Inmiddels is namelijk ook de brug van Bunde afgesloten wat weer tot extra verwarring leidt. Aan ons heeft het niet gelegen. We hebben al maanden geleden voor dit debacle gewaarschuwd. Een gewaarschuwd man telt normaal gesproken voor twee. Blijkbaar geldt dit gezegde niet voor iedereen.

We hebben ook contact gezocht met het Consortium met het verzoek om het Bundervoetpad weer open te gooien maar dan met een duidelijke bebording en eventueel alleen voor wandelaars.

Het Consortium heeft ons laten weten dat hun doelstelling is zo min en laat mogelijk wegen/fiets- en wandelpaden af te sluiten dan wel op te breken. Omdat een groot aantal mensen zich niets aantrok van de bebording en er steeds weer gevaarlijke situaties ontstonden omdat men op het werkterrein terecht kwam, heeft men het Bundervoetpad vervroegd afgesloten.Zoals het vaak gaat moeten de goede dan onder de kwade lijden.

In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken zal er al vanaf september gewerkt gaan worden aan het Bundervoetpad. Een deel van het bos zal gerooid gaan worden. Op de akkers zal archeolgisch onderzoek worden verricht.

Een deel van de akkers zal nog wel bewerkt worden want het Consortium heeft met betrekking tot het bewerken en verbouwen van de akkers als doelstelling zo laat en zo min mogelijk de gebruikers in de weg te staan.

Omdat het Bundervoetpad als gevolg van werkzaamheden die reeds in september beginnen niet meer toegankelijk zal zijn is er voor het Consortium geen reden om het Bundervoetpad weer open te gooien.