...bevat 3109 foto's

Bewonersbrief van donderdag 10 november 2011

11 november 2011

De uitvoering van het project Grensmaas, de rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en

grindwinning tussen Maastricht en Roosteren, wordt gewijzigd. Dat hebben Rijk en

provincie vandaag na goed en uitvoerig overleg met Consortium Grensmaas besloten.

Reden voor de projectaanpassingen is de voortdurende economische crisis.