...bevat 3109 foto's

Mooder Maas aan de leiband.

11 november 2011

Een historisch moment, noemt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur het.

Gisteren tekende hij een overeenkomst voor de bescherming van Limburg tegen

overstromingen.

 

 

 

Vierhonderd miljoen euro is door Rijk en andere overheden uitgetrokken