...bevat 3109 foto's

Bewonersbrief Consortium

09 augustus 2008

Aan de inwoners van Itteren, Borgharen, Voulwames en Bunde

Geachte mevrouw, meneer

9 augustus 2008

Via deze bewonersbrief willen we u graag persoonlijk bijpraten over de meest actuele ontwikkelingen op de Grensmaaslocatie Itteren.

De voortgang van de werkzaamheden vordert gestaag. Om maar eens één cijfertje te noemen: in ongeveer twee maanden tijd is er ruim een kwart miljoen kuub grond afgegraven voor de aanleg van het toekomstige verwerkingsbekken (werkhaven), nabij Voulwames.
In de week van 11 augustus 2008 gaan de werkzaamheden aan het verwerkingsbekken een volgende fase in met het plaatsen van de damwanden voor de invaart vanaf het Julianakanaal. Die damwanden worden deels in de dijk van het Julianakanaal en deels in het kanaal zelf geplaatst. De stalen platen worden in de bodem getrild.
Om te voorkomen dat de inwoners van Bunde met geluidsoverlast worden geconfronteerd, is er aan de oostzijde van het Julianakanaal de afgelopen dagen een ‘muur’van honderden zeecontainers geplaatst. Die containers fungeren als geluidswal. De werkzaamheden gaan ongeveer zes weken duren.

De komende dagen worden ook enkele tientallen bomen gekapt. Daarbij gaat het vooral om bomen langs de Geul. In een later stadium zal ook een deel van de bomen bij Op de Bos worden gekapt. Dat is nodig voor de aanleg van de werkweg richting Borgharen.

Overigens negeren nog steeds enkele tientallen fietsers per dag de verbodsborden aan de rand van het werkterrein. Ook wordt de bewakingsdienst af en toe geconfronteerd met spelende kinderen. Ze lopen grote risico’s, omdat ze tussen zwaar materieel belanden, waarvan de chauffeurs volop in de weer zijn met grondverzet. Bovendien worden ze op het terrein geconfronteerd met plotselinge hoogteverschillen. Consortium Grensmaas waarschuwt fietsers en wandelaars nog eens om de omleidingsroutes te volgen. Die omleidingen betekenen dat fietsers uiteindelijk ook weer gewoon uitkomen op ANWB-routes die ze mogelijk volgen.

Hebt u nog vragen, klachten, of opmerkingen? Dan kunt u onze gratis infolijn 0800-6227 7777 bellen. Voor klachten over de werkzaamheden in Itteren kunt u ook terecht bij projectleider Jos van Uden (06-51859661), of uitvoerder Dennis van Beek (06-51869421)

Met vriendelijke groet,


Kees van der Veeken
Directeur Consortium Grensmaas