...bevat 3109 foto's

Vervolg overleg visvijver d.d. 24 mei 2012

28 mei 2012

Op 24 mei heeft er een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordiging van de vissers. Zowel vissers als de vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen hebben hun visies ten aanzien van de visvijver op tafel gelegd. Het zal duidelijk zijn dat deze visies niet altijd parallel liepen. Desondanks is het een zeer constructief overleg geweest waarbij over een aantal met name door door Itteren naar voren gebrachte bezwaren met de vissers concensus is bereikt.

Onderstaand een korte samenvatting van de afspraken.


(concept) besluitenlijstje/afspraken visvijveroverleg 24 mei 2012
 

Consortium Grensmaas brengt in het bestuurlijk overleg met de gemeente Maastricht en het Waterschap Roer en Overmaas de komende weken het plan aan de orde voor een brede eigendom/beheerscoalitie voor de visvijver. Daarbij kunnen ook Staatsbosbeheer, de visorganisatie en Itteren/Borgharen aansluiten. Henk Goessen (Gemeente) lanceert het idee voor zo’n brede coalitie dat ook breed wordt omarmd met het oog op continuïteit en duurzaamheid.


De delegatie uit Itteren en Borgharen en de delegatie van de vissers zijn het erover eens dat ze samen afspraken moeten maken over het gebruik van de vijver. Peet Adams benadrukt nog eens dat de vijver in eerste instantie een recreatievoorziening is voor de bevolking, met als een van de mogelijkheden om ook te vissen. De vissers erkennen dat de recreatie voor de omgeving de eerste doelstelling is van de vijver en willen graag goed overleg met de bevolking over het gebruik van de plas.


De vissers kondigen aan dat er rond de visvijver toezicht zal zijn van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

Ruben Akkermans benadrukt dat het vijverontwerp op details nog wordt aangepast met het oog op het overleg met de grondeigenaren en waterschap Roer en Overmaas.


Zowel de vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen, als de vissersdelegatie kunnen instemmen met een opsplitsing van de toekomstige parkeercapaciteit. Er wordt nu gedacht aan parkeerruimte voor circa tien auto’s bij het kapelletje en een soortgelijke parkeerruimte in het verlengde van het kermisterrein, zo dicht mogelijk bij de plas. Consortium Grensmaas/Alphons van Winden past die parkeervoorzieningen in in het ontwerp.


Alle partijen zijn het erover eens dat de volgende bijeenkomst knopen moeten worden doorgehakt over eigendom/beheer en overdracht van de vijver.


De volgende vergadering is dinsdag 19 juni om 16 uur in Hartelstein in Itteren.