...bevat 3109 foto's

Bericht in de Achener Zeitung van 11 augustus 2012

26 augustus 2012

In de Achener Zeitung van 11 augustus 2012 werd uitgebreid aandacht besteed aan de ontgrinding langs de grensmaas.