...bevat 3109 foto's

Eindplaatje cluster Borgharen

21 juli 2013

De werkzaamheden tussen Borgharen en Itteren naderen hun voltooing. Er moeten nog wat afwateringsgeulen gegraven worden zodat het water niet blijft staan op de dekgrondberging en het gebied moet toegankelijk gemaakt worden door middel van het plaatsen van klaphekjes e.d. In de bijlagen is te zien wat het eindbeeld is.