...bevat 3109 foto's

Invaart verwerkingsbekken Itteren

02 december 2008

Proces van bouw invaart verwerkingsbekken

De bevolking van Itteren heeft nogal wat vragen over de invaart van het verwerkingsbekken bij het Julianakanaal. Veel inwoners menen dat de kanaaldijk zomaar wordt afgegraven, waarna het water van het Julianakanaal vrijelijk het verwerkingsbekken in kan stromen. "Moeten we dan ook onze huizen uit?", zo luidde zelfs een van de vragen.

Niets is minder waar. In het kanaal is inmiddels een damwand geplaatst. Het water tussen die wand en de kanaaldijk is al weggepompt. De damwand heeft daarmee tijdelijk de waterkerende functie van de dijk overgenomen.
Die dijk wordt afgegraven en ter plaatse van de invaart wordt de bodem extra beschermd met stenen. De afgegraven zijkanten van de kanaaldijk worden aangevuld met een kleilaag van ongeveer een meter dik om te voorkomen dat de dijk zich vol zuigt met water.

Vervolgens wordt het verwerkingsbekken langzaam gevuld tot het waterpeil van het kanaal. Dat gebeurt met pompen. In de weken daarna vinden uitgebreide onderzoeken plaats naar eventuele lekken in het verwerkingsbekken. Pas als de controles uitwijzen dat het bekken voldoende dicht is, wordt de damwand in het kanaal verwijderd.

 

Bron: Nieuwsbrief november 2008 Consortium Grensmaas