...bevat 3109 foto's

Verslag Klankbordgroep Borgharen-Itteren van 27 januari 2014

31 januari 2014

Op 27 januari 2014 is er een vergadering geweest van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren in de Brigidahoeve te Itteren geweest. Er zijn toch weer een aantal nieuwtjes: Medio 2014 gaat men verder bij de Itterse Weerd (in de buurt van "de kojl" en vanwege "grondaankopen" gaat de recreatievijver misschien toch door.