...bevat 3109 foto's

Overstromingscultuur inhet Maasgebied

11 februari 2014

 “Twintig jaar na dato: overstromingscultuur in het Maasgebied

Dit is een artikel van  onderzoekers van de Universiteit van Wageningen  en gaat over hoe Itteren en Borgharen omgaan  met hoogwater. Het artikel is geplaatst in het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing dat valt onder het Ministerie  Van Veiligheid en Justitie.

Het artikel gaat op voor het overgrote deel  van de bevolking  mits het  hoogwater maar uit de huizen blijft. De teneur van het artikel is positief vanwege de weerbaarheid van de bevolking door het nemen van voorzorgsmaatregelen en de grote samenhorigheid tijdens hoogwater. Deze positieve teneur zal echter niet opgaan voor een aantal huizen die het bij lagere hoogwaters niet droog hielden  o.a.  vanwege foute maatregelen van de gemeente Itteren eind jaren zestig en het kortzichtige beleid van gemeente Maastricht betreffende het bouwpeil in de zeventiger jaren.   

Maar oordeelt u vooral zelf.

 Sander Bastings