...bevat 3109 foto's

Herinrichting Oude Kanjel

11 november 2014

Herinrichting Oude Kanjel Meerssen – Maastricht

Waterschap Roer en Overmaas gaat zo’n 1,3 km van de Oude Kanjel tussen Itteren en de Maas opnieuw aanleggen.

Wat houdt het project in

  • We laten de beek weer kronkelen (meanderen), maken de oevers flauwer, baggeren slib van de
    beekbodem en verwijderen een stuw. De beek krijgt daardoor een natuurlijker uiterlijk. Een meer natuurlijke beek biedt straks aan diverse soorten flora en fauna een betere leefomgeving.
  • We brengen eveneens een extra onderhoudspad aan langs de dijk. Daardoor is de dijk beter bereikbaar voor onderhoudsmaterieel.

Uitvoering van het werk

  • Om de herinrichting van de Oude Kanjel mogelijk te maken is het nodig om 12 bomen te kappen. De gemeente Meerssen heeft de benodigde vergunning inmiddels verleend. We planten geen nieuwe bomen aan, aangezien het gebied is aangewezen als natuurgebied waar de natuur zich spontaan kan ontwikkelen na de nieuwe aanleg van de Oude Kanjel en de werkzaamheden van Consortium Grensmaas. Daarnaast kan het bij hoogwater Maas nodig zijn om water te bergen in het gebied. Bomen zijn dan niet wenselijk.
  • De aannemer werkt volgens de gedragscode Flora en Fauna om (beschermde) dieren en planten in het gebied niet te verstoren, zoals de bever.
  • De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een archeoloog, om eventuele historische resten te beschermen.
  • Het graafwerk vindt zoveel mogelijk plaats met een hydraulische graafmachine. De vrijkomende grond gebruiken we om de Oude Kanjel te dempen en het buitentalud van de dijk te verflauwen. De overige vrijkomende grond en slib voeren we af.
  • Het werkterrein is uit veiligheidsoogpunt niet toegankelijk voor publiek.
  • In geval van hoogwater Maas liggen de werkzaamheden tijdelijk stil.

We proberen hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder, in de vorm van geluid of extra verkeer, is echter niet te vermijden. We vragen hiervoor uw begrip.

 

 

Oude Kanjel

Planning

De werkzaamheden starten half november en duren naar verwachting tot maart 2015.

Na afronding van de werkzaamheden krijgt Staatsbosbeheer uiteindelijk de gronden langs de opnieuw ingerichte beek in beheer. Er zijn plannen om er een struingebied van te maken.

Volg het project online

We houden u op de hoogte van dit project via Twitter @roerenovermaas, Facebook en onze digitale nieuwsbrief. Aanmelding voor deze nieuwsbrief kan snel en eenvoudig via www.overmaas.nl.