...bevat 3109 foto's

Rapport over noodzaak en inrichting van een ecoduct over het Julianakanaal in Limburg

29 oktober 2015

In opdracht van Rijkswaterstaat, heeft een biologiestudent uit Wageningen (Astrid Thomissen) een onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijke inrichting van een ecoduct over het Julianakanaal.

Conclusie is dat voor een groot gedeelte van de onderzochte diersoorten het ecoduct de barrière van het Julianakanaal wegneemt. Op deze manier kunnen deelpopulaties van deze diersoorten met elkaar in contact komen of nieuwe gebieden innemen.

Ook bevat het rapport naar aanleiding van de gewenste diersoorten aanbevelingen voor inrichting van het ecoduct. Eventueel is het mogelijk om een fietspad of wandelpad te integreren met het ecoduct mits dit geen verstorende invloed heeft op het ecoduct in de vorm van zicht of verlichting.