...bevat 3109 foto's

Gissen naar aantal vissen

30 september 2017

Bij het leegpompen van het verwerkingsbekken ten noorden van Itteren ontstond een unieke gelegenheid om kijken hoeveel en welke vissoorten zich in het water van het Julianakanaal bevinden.