...bevat 3109 foto's

verplaatsen veldkruis Hartelsteinderveld

03 april 2019

Eind verleden jaar kregen we het verheugende bericht dat een oude wens in vervulling zou gaan. De terugkomst van het Bundervoetpad. In de klankbordgroep van het Consortium Grensmaas was daar jarenlang voor gepleit maar dat stuitte steeds op verzet van de beheerder van het nieuwe natuurgebied. Gelukkig is men tijdig tot inkeer gekomen en heeft Consortium, voor vertrek uit het gebied, nog snel een pad aangelegd.

Door de snelheid was het pad, zeker na heftige regenperiodes, niet ideaal om over te lopen maar inmiddels is de zaak goed afgewerkt. Ook zijn er toegangshekjes geplaatst.
In de klankbordgroep is ook gevraagd om het veldkruis dat bij de start van de werkzaamheden aan de Grensmaas verplaatst is, weer een mooie plek te geven. Met name Sander Bastings heeft zich daar hard voor gemaakt.

Onlangs kregen we van het Consortium te horen dat men ons daar graag mee wil helpen. Van het Consortium kregen we bericht dat het veldkruis verplaatst wordt inclusief de 2 betonnen paaltjes. Het kruis wordt geplaatst onder aan de dijk op de plek waar het Bundervoetpad kruist met de weg naar Hartelstein. De tekst wordt zoveel als mogelijk schoongemaakt. Zoals vanouds gebruikelijk worden er ook bomen geplant bij het kruis en wel twee lindebomen. Consortium zorgt ook voor de nazorg, dat wil zeggen het regelmatig water geven van de bomen. Tenslotte wordt er ook nog een bankje geplaatst, eenzelfde bank die bij de recreatievijver staat.

Al met al een mooi resultaat met dank aan Consortium Grensmaas en Sander.