...bevat 3109 foto's

Voortgang Grensmaasproject

30 januari 2009

Itterese voortgang

  • Er is inmiddels gestart met nieuw archeologisch onderzoek op de locatie ten zuiden van Hartelstein.
  • Het verwerkingsbekken is goedgekeurd (lekt niet) en daarom is men gestart met het weghalen van de damwanden.
  • De zeecontainers die moeten dienen als geluidsscherm zijn geplaatst. Om zoveel mogelijk landbouwgrond beschikbaar te houden heeft men de containers direct langs de kades geplaatst. De containers staan daardoor aan de noordkant iets dichter bij de bebouwing.
  • Dinsdag 3 februari om 14.00 arriveert de Merwede 28, de grindklasseermachine. Dit baggerschip moet helemaal opgebouwd worden. Als dat is gebeurd start eind maart/begin april het uitbaggeren van het verwerkingsbekken.
  • De maanden februari/maart/april worden gebruikt voor de opbouw van het voordepot.
  • In maart wordt ook gestart met het weghalen van de dekgrond op de locatie waar eerst het bos stond. De dekgrond wordt in depot opgeslagen in het verlengde van de zeecontainers richting het depot dat er nu al ligt.

 

Belgische voortgang

Aan Belgische zijde is 15 januari de werkkeet geplaatst bij de zogenaamde overslag. In eerste instantie worden bomen gekapt. Vervolgens wordt de zomerdijk ongeveer twee meter verlaagd. Dit probeert men nog in de huidige winterperiode te realiseren. Het populierenbos bij Herbricht wordt medio maart gekapt. 21 en 22 maart zijn er publieksdagen waarbij iedereen welkom is om de werkzaamheden te bezichtigen.