...bevat 3109 foto's

Start grindwinning Bosscherveld

09 februari 2009

De baggermolen De Friesland wordt morgenvroeg vanaf 08.00 uur het Maastrichtse eiland Bosscherveld ingevaren om vanaf volgende week met de grindwinning op die Grensmaaslocatie van start te gaan. Het is de eerste baggermolen die voor de uitvoering van het project Grensmaas aan de slag gaat.

De drijvende fabriek, die niet alleen grind wint, maar ook meteen veredelt, wordt vrijdagmorgen tijdens een zorgvuldig voorbereide operatie met drie sleepboten het eiland in gemanoeuvreerd. De Friesland is 110 meter lang, elf meter breed en heeft een hoogte van achttien meter. De baggermolen, annex verwerkingsinstallatie is de afgelopen maanden bij Bosscherveld opgebouwd. De Friesland is vanuit het Duitse Weeze naar Maastricht versleept. Voor dat transport moest de fabriek nagenoeg geheel gedemonteerd worden.

De baggermolen gaat drie jaar lang aan de slag in Bosscherveld, dat grenst aan de Maastrichtse wijk Boschpoort. Na de ontgrinding verandert het eiland in een natuurpark, dat in handen komt van Staatsbosbeheer. Bosscherveld wordt volgens Staatsbosbeheer een mooi uitloopgebied voor recreanten uit de regio Maastricht.
Consortium Grensmaas B.V. is inmiddels vier maanden bezig met voorbereidende werkzaamheden in Bosscherveld om de ontgrinding mogelijk te maken. In die periode is de dekgrond afgegraven, een hoogwaterkering opgeworpen, zijn geluidswallen aangelegd en is het eiland deels onder water gezet.