...bevat 3109 foto's

Prehistorisch heiligdom in Itteren

15 februari 2009

grensmaas de groene rivier

Tot nu toe zijn acht Romeinse graven en twee graven uit de IJzertijd ontdekt. Ook zijn paalresten gevonden, die wijzen op bebouwing van voor of rond de jaartelling. ,,Bij die graven zijn ook giften blootgelegd, zoals resten van Romeins glas en amphoren (kruiken)”, aldus Gideon Peusens die de opgravingen namens Consortium Grensmaas begeleidt.

De vondsten worden in kaart gebracht en de komende maanden verder geanalyseerd. Het archeologisch onderzoek bij Emmaus duurt nog zo’n anderhalve maand.

Bron: 13-feb-2009, Nieuwsbrief Consortium