...bevat 3109 foto's

Grindwinning Bosscherveld gestart

15 februari 2009

De baggermolen annex verwerkingsinstallatie De Friesland heeft vorige week z’n startpositie ingenomen om de komende drie jaar grind te winnen en te veredelen. De Friesland is 110 meter lang, elf meter breed en heeft een hoogte van achttien meter.

De afgelopen vier maanden heeft het eiland Bosscherveld al een metamorfose ondergaan. De dekgrond is afgegraven. Er is een hoogwaterkering aangelegd en het eiland is deels onder water gezet om De Friesland z’n werk te laten doen. Projectleider Francois Verhoeven: "We zijn blij dat we kunnen beginnen. Het is ook een start met veel symboliek. Het eerste grind uit de Grensmaas dat op de klassieke manier wordt gewonnen".

beleef de grensmaasvellei
Een overzicht van de locatie Bosscherveld vanuit de lucht


Een historisch moment:De Friesland vaart Bosscherveld binnen (foto Jeroen Kuit)

Bron: 13 februari 2009, Nieuwsbrief Consortium