...bevat 3109 foto's

Open Grensmaasdag op zaterdag 12 september

01 mei 2009

Om nu alvast in de agenda’s te noteren. Zaterdag 12 september is de eerste open Grensmaasdag. De locatie is Itteren en uiteraard is iedereen welkom om te komen kijken hoe de grindwinning daar precies in z’n werk gaat. Bovendien wil het Consortium dan ook belangstellenden informeren hoe het staat met de voortgang op de andere locaties.

Consortium Grensmaas organiseert die eerste open dag tijdens de uitvoering in samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, Natuurmonumenten en Staatsbosheer. Over het exacte programma van die dag wordt inmiddels druk overlegd. Vast staat in elk geval dat bezoekers rondleidingen krijgen. De komende nieuwsbrieven kunt u rekenen op alle informatie. Maar het wordt beslist de moeite waard om een kijkje te komen nemen.

Het initiatief van het Consortium voor de open dag vloeit voort uit het beleid om een open houding richting bevolking te etaleren. Een bijkomende reden is dat het Consortium Grensmaas elke week opnieuw geconfronteerd wordt met aanvragen van verenigingen, instanties, scholen en bedrijven voor excursies in Itteren. Lang niet alle verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Met de organisatie van de open dag heeft iedereen de gelegenheid de locatie te bekijken.

 

Bron Nieuwsbrief Consortium Grensmaas april-mei 2009