...bevat 3109 foto's

Licht op groen voor onteigening

01 mei 2009

Bij Koninklijk Besluit is onlangs het licht op groen gezet voor de onteigening van de resterende gronden die nodig zijn om de rivierverruiming als onderdeel van het project Grensmaas gestalte te geven.

In totaal gaat het om ongeveer 35 hectare grond op de locaties Borgharen, Itteren, Meers en Aan de Maas. Het merendeel van die gronden ligt in Geulle aan de Maas.

De uitspraak betekent dat Consortium Grensmaas de beschikking kan krijgen over de gronden op moment dat die voor de voortgang van de werkzaamheden nodig zijn. Overigens blijft het Consortium in gesprek met de grondeigenaren om alsnog minnelijke overeenstemming te krijgen over aankoop.

 

Bron: Nieuwsbrief Consortium Grensmaas april-mei 2009