...bevat 3109 foto's

Provincie: veiligheid Grensmaas niet later

20 juni 2010

MAASTRICHT/ITTEREN – De provincie Limburg houdt vast aan de afgesproken einddata voor de beveiliging tegen overstromingen van de Maas. Dat heeft gedeputeerde Bert Kersten vrijdag in een commissievergadering van Provinciale Staten gezegd. Hij reageerde daarmee op het verzoek van het Consortium Grensmaas om meer tijd voor de ontgrindingen. Het gewonnen grind kan momenteel vanwege de crisis moeilijk verkocht worden.

Volgens Kersten is er begrip voor het feit dat de bouw in Nederland en Duitsland vrijwel stil is komen te liggen. Met het consortium is echter afgesproken dat het de Maasbeveiliging in Zuid-Limburg zou regelen en financieren in ruil voor de grindwinning. ,,Wij willen best praten, maar de veiligheidsdoelstelling mag daarbij niet onder druk komen.”

Bron: De Limburger (19 juni 2010)