...bevat 3109 foto's

Nieuwsbrief Consortium juli 2010

07 juli 2010

De nieuwste nieuwsbrief van het Consortium, waar vanzelfsprekend veel aandacht is voor het gevonden paardengraf in Borgharen. Ook het vertragen van de grindwinning komt ter sprake, waarbij heel voorzichtig geformuleerd wordt wat er op de Itterse locatie zal gebeuren:

 

" Vooralsnog worden ook de werkzaamheden in Itteren en Borgharen voortgezet.

Mocht de economie weer snel aantrekken, dan zullen de werkzaamheden op de locatie Bosscherveld eerder worden hervat, zo heeft Consortium Grensmaas met de overheidspartners (provincie en ministeries van Verkeer en Waterstaat en LNV) afgesproken.

Als de crisis blijft voortduren, is er nieuw overleg nodig over de voortgang van het Grensmaasproject."

 

Bron: Consortium Grensmaas