...bevat 3109 foto's

Provincie bekijkt gevolgen stagnerende grindwinning

10 juli 2010

De provincie gaat allerlei scenario's doorrekenen voor het geval de afzet van grind uit de Grensmaas blijft stagneren. In september wordt daar dan over gesproken. PvdA-gedeputeerde Bert Kersten zei dat in het Limburgs Parlement op mondelinge vragen van CDA en D66.

Afgelopen week stemde de provincie in met een lager tempo van grindwinning op twee lokaties in de Grensmaas. De grindproducenten hadden daarom gevraagd omdat de vraag naar grind met een kwart is afgenomen door de ingestorte bouwmarkt. Bekeken wordt nu wat moet gebeuren als de situatie slecht blijft.

 

Bron: L1