...bevat 3109 foto's

Zorgen over uitvoering Grensmaaswerken

11 september 2010

Bijgaand een stuk van de Dorpsraad Itteren met de laatste feiten over de uitvoeringsperikelen op de locatie Itteren/Borgharen. Voor het leesgemak is aan het stuk een samenvatting toegevoegd met verwijzingen naar de betreffende paragrafen in het uitgebreide deel van het stuk.

In de commissievergadering van 17 september zal gedeputeerde Kersten mededelingen doen t.a.v. stand van zaken van het onderzoek door de Maaswerken (die het probleem inmiddels onderkend hebben).

 

Voorbeeld algenpakket in de Maas deze zomer