...bevat 3109 foto's

Voorstel Dorpsraad van 24 september 2010 tot aanpassing van de stroomgeulverbreding

10 oktober 2010

Al meer dan een jaar is de Dorpsraad bezig met Maaswerken om de stroomgeulverbreding aan te passen. Bij elke gelegenheid in de afgelopen jaren werden de inwoners plaatjes getoond van drooggevallen rivierbeddingen waar je in de zomer heerlijk over kunt wandelen. Al geruime tijd echter was bij Maaswerken bekend dat de stroomgeulverbreding het gehele jaar onder water kwam te staan. Met dit voorstel tracht de Dorpsraad Maaswerken te bewegen de plannen enigzins aan te passen om de door Maaswerken en de Provincie  aan de inwoners van Itteren gedane beloften alsnog na te komen. We wachten af.