...bevat 3109 foto's

Brief aan Provinciale Staten van 28 september 2010

10 oktober 2010

Inzake aanvullende maatregelen te nemen door het Consortium Grensmaas bovenop de reeds genomen temporiseringsmaatregelen. Momenteel wordt door Accountantskantoor KPMG een onderzoek ingesteld naar de door het Consortium Grensmaas aan de Provincie overlegde cijfers inzake de problemen die het Consortium Grensmaas heeft door het inzakken van de bouwmarkt. Voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn of er, en zo ja, welke aanvullende maatregelen er door het Consortium Grensmaas nog genomen gaan worden om aan de ontstane problemen het hoofd te bieden. Tot die datum zullen de huidige werkzaamheden onverkort worden voortgezet.