...bevat 3109 foto's

Mogelijke oplossing voor Itterse weerd

17 april 2011

Mogelijk komt er binnenkort een oplossing voor de Itterse weerd.

De Dorpsraad is al bijna twee jaar met de Maaswerken in overleg omdat ons gebleken is dat het eindresultaat ten noorden van Itteren waar sprake is van de bochtverbreding, op geen enkele wijze overeenkomt met de mooie plaatjes die men jaren heeft laten zien om ons over te halen met de plannen van de Grensmaas akkoord te gaan. In plaats van grindruggen, kreekjes e.d. zou er een gewone ordinaire waterplas komen.

Al in een vroeg stadium heeft men onze bezwaren erkend. Het probleem was echter het zoeken naar een oplossing, in dit geval het zoeken naar geld. De oplossing was immers simpel: minder afgraven. Bert Kersten, gedeputeerde bij de provincie heeft hard aan dit dossier getrokken en we hebben bericht gekregen dat er een oplossing in de pen zit.

Er moeten echter eerst letterlijk en figuurlijk nog wat vuiltjes weggewerkt worden. Men denkt namelijk dat er rondom de vijver vervuilde grond zit (oude stortplaats). In verband hiermee vindt na Pasen een milieuonderzoek plaats. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind mei verwacht.

De oplossing bestaat overigens uit het laten liggen van grindruggen, te beginnen achter de kade bij Op de Meer. Hierdoor zal dit gedeelte veel later onder water staan. Met name gedurende de zomermaanden zal dit gedeelte droog staan zodat hier heerlijk gewandeld kan worden zonder natte voeten te krijgen.

 

Han Hamakers