...bevat 3109 foto's

Aanleg nieuw fietspad tussen Borgharen en Itteren onzeker geworden.

20 mei 2011

Beste wethouders,

  

Helaas moet ik mij weer tot u wenden inzake de aanleg van een fietspad tussen Borgharen en Itteren. Na het laatste telefoontje van wethouder Nuss medio april had ik de voorzichtige hoop dat de aanleg van het fietspad wel rond zou komen. Na de terugkoppeling gisterenavond van Koos Jans tijdens de klankbordvergadering Grensmaas is die hoop weer grotendeels vervlogen. De aanleg zou te duur zijn, de gemeente had geen geld. Een gotspe. Gekker moet het natuurlijk niet worden. Voor de aanleg van een fietspad over een afstand van ca 2 kilometer met z’n belangrijke functie is het genoemde bedrag een schijntje. Ik denk niet dat er snel in het land voor z’n luttel bedrag een dergelijk fietspad aangelegd zal kunnen worden.

 

We hebben uiteraard begrip voor de financiële situatie waarin gemeenten zich op dit moment bevinden gezien de crisis en de Rijksbezuinigingen. Anderzijds draait de wereld gewoon door en moet er toch gezorgd worden voor belangrijke zaken zoals goede fietsvoorzieningen, niet alleen uit een oogpunt van verkeersveiligheid maar ook om onze stad bereikbaar te houden. Maastricht heeft niet voor niks het convenant Maastricht bereikbaar ondertekend.

 

Ik heb er altijd een hekel aan als er valse vergelijkingen worden gemaakt maar in dit kader kan ik het toch niet laten om er op te wijzen dat voor de twee ecoducten over de A2 en in het kader van het Grensmaasproject en een ecoduct over het Julianakanaal blijkbaar wel veel geld beschikbaar is. Het is wellicht appels met peren vergelijken maar in de beeldvorming van de inwoners van Itteren moeilijk uit te leggen. Er zouden mogelijk ook problemen zijn met de aanleg van een geasfalteerd fietspad vanwege strijdigheid met natuur! Dat is echt met de beste wil van de wereld aan niemand uit te leggen.

 

Daarnaast had ik gehoopt nadat vorige colleges de gemeenschap van Itteren flink in de steek had gelaten inzake de Grensmaasperikelen dat we nu eindelijk eens iets positiefs hadden te melden.

 

Ik heb echter nog niet alle hoop verloren. Ik wil daarom nogmaals wijzen op een aantal punten waarom dat fietspad er eigenlijk gewoon moet komen.

 

 1. De aanleg van het fietspad is noodzakelijk omdat het huidige fietspad langs de Maas onlangs is afgesloten en in het kader van het Grensmaaswerken zal worden verwijderd. Het is dus eigenlijk geen nieuw fietspad maar een vervangend fietspad.
 2. De huidige weg is ten onrechte aangemerkt als een ETW terwijl het in feite een GOW is. Op een dergelijke weg moeten fietspaden vrijliggend zijn.
 3. Het fietspad heeft zowel een utilitair als een recreatief karakter. Het oude fietspad maakte deel uit van een aantal recreatieve ANWB-routes en wordt, zeker in de zomermaanden, druk bereden.
 4. Op dit moment moeten fietsers gebruik maken van de weg tussen Borgharen en Itteren. Terwijl in de oude situatie het fietsverkeer van het overige verkeer werd gescheiden, wordt dit verkeer nu gemengd. Vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid een onwenselijke situatie, te meer daar het autoverkeer met de komst van de aanleg van de A2-tunnel alleen maar zal toenemen (sluipverkeer).
 5. Goede recreatieve fietsvoorzieningen maken een stad aantrekkelijk. De route via Itteren is opgenomen in velerlei fietsroutes die aangeboden worden door ANWB en NS (OV-fiets).
 6. Er is sprake van een vlakke route dus ook aantrekkelijk voor senioren die het Heuvelland willen mijden. Veel Maastrichtenaren maken daarom het rondje via Borgharen/Itteren en Geulle om vervolgens, na het drinken van een Belgisch biertje in Uikhoven, via België weer terug te rijden.
 7. Maastricht heeft wel geld uitgetrokken om bij te dragen aan het project  “vlakfietsroutes” . Waarom wordt er dan geen geld uitgetrokken voor dit project?
 8. De aanleg van het fietspad past in het project Maastricht bereikbaar.
 9. Maastricht kan eindelijk iets doen voor de gemeenschappen Borgharen en Itteren in het kader van het Grensmaasplan;
 10. De kosten zijn in vergelijking tot soortgelijke voorzieningen heel erg laag.
 11. Maastricht krijgt 1.000 ha nieuwe natuur voor noppes. Itteren wordt voor stedelijk Maastricht een aantrekkelijk buitengebied, voor zover het dat al niet is, zonder dat het de gemeente een cent kost.

 

Kortom: dat fietspad moet er gewoon komen. Geen geld kan nooit de reden zijn om het fietspad niet aan te leggen. Zoekt en gij zult vinden, zou ik zeggen.

 

Ik hoop dat ik u met bovenstaande argumenten kan overtuigen van de noodzaak van de aanleg van het fietspad en ik ga er van uit dat dit dan ook op korte termijn gerealiseerd gaat worden zodat nog dit seizoen veel fietsers kunnen genieten van onze prachtige omgeving, ook al ligt die momenteel helemaal op de schop.

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Hamakers namens de Dorpsraad Itteren