...bevat 3109 foto's

Toch nieuwe fietsverbinding tussen Itteren en Borgharen

21 juni 2011

Itteren en Borgharen krijgen op korte termijn toch een nieuw fietspad langs de Spekstraat, de verbindingsweg tussen de twee Maasdorpen. Op uitdrukkelijk verzoek van de wethouders Gerdo van Grootheest en Albert Nuss heeft Consortium Grensmaas tijdens bestuurlijk overleg ingestemd met de aanleg van het nieuwe fietspad. Het consortium neemt de kosten van het fietspad voor zijn rekening.

 

Na de bouwvak start de aanleg van het fietspad, die 2 maanden duurt. De oude fietsverbinding tussen Borgharen en Itteren heeft het veld moeten ruimen voor de rivierbeveiliging, die de twee dorpen moet behoeden voor nieuwe overstromingen van de Maas. Volgens de oorspronkelijke afspraken zou het Consortium Grensmaas slechts een onverhard fiets/wandelpad (het zogenaamde groene snoer) moeten aanleggen in het toekomstig natuurgebied tussen Itteren en Borgharen.

 

In de twee dorpen is de afgelopen maanden onrust ontstaan over het mogelijk scenario dat de bewoners het voortaan zonder fietsverbinding zouden moeten doen. De buurt- en dorpsraad hebben onder meer gewezen op de risico’s die fietsers lopen als ze op de Spekstraat zelf moeten rijden. In de zomermaanden maken bijvoorbeeld duizenden recreanten gebruik van de fietsroute tussen Itteren en Borgharen.

 

De wethouders Van Grootheest en Nuss zijn verheugd over de handreiking van het Consortium om de meerkosten van het verharde fietspad te betalen. ,,Daarmee kan een breed gedragen en lang gekoesterde wens van de inwoners binnen afzienbare termijn worden verwezenlijkt”, aldus de beide wethouders.

 

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas: ,,Ofschoon we door de crisis op allerlei fronten ook pas op de plaats moeten maken, hebben we hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Je spreekt over verkeersveiligheid in twee dorpen”.

 

Het nieuwe fietspad komt aan de westzijde van de Spekstraat, is vrijliggend en heeft een breedte van ongeveer drie meter. Bij de kruising van de werkweg met de Spekstraat zijn extra voorzieningen nodig om de verkeersveiligheid te garanderen. Een fietsbrug zou een oplossing kunnen zijn, maar dat zou een verdubbeling van de kosten betekenen.

 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moeten nog toestemming geven voor het verharde fietspad. Na de uitvoering van de grindwinning, de natuurontwikkeling en rivierbeveiliging door het Consortium, nemen deze partijen de exploitatie van het toekomstig natuurgebied langs de Grensmaas over. De natuurorganisaties hebben informeel laten weten mee te werken, maar dat moet nog officieel bekrachtigd worden.

 

Bron: Gemeente Maastricht