...bevat 3109 foto's

Consortium Grensmaas betaalt toch onderzoek skeletten paardengraf

24 juni 2011

Consortium Grensmaas betaalt het vervolgonderzoek naar de skeletten uit het paardengraf in Borgharen toch uit eigen zak. Het Consortium vindt het onverantwoord nog langer te wachten op een eventuele bijdrage van de provincie en de gemeente Maastricht in de extra kosten van zo’n 50.000 euro.

 

Over de financiering van het onderzoek, dat de historische context van de bijzondere archeologische vondst in Borgharen moet verduidelijken, heeft maandenlang onduidelijkheid bestaan. De vondst van het paardengraf, dat in juni vorig jaar wereldwijd opzien baarde, was niet voorzien.

 

De opgraving en de eerste onderzoeken van het paardengraf kostten het Consortium zo’n 90.000 euro. Consortium Grensmaas, dat door stagnerende grindafzetten met liquide problemen worstelt, oordeelde dat de overheidspartners voor de financiering van het vervolgonderzoek ook een stukje verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen. Tot op dit moment hebben provincie en gemeente echter nog geen besluit genomen over eventuele cofinanciering.

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort zorgt er op dit moment voor dat de skeletten gewassen en gesorteerd worden. De kosten worden daarmee beperkt tot het strikt wetenschappelijke onderzoek.

 

Met de financiering van het vervolgonderzoek wil het Consortium niet alleen het internationale belang van de vondst nog eens benadrukken, maar ook een gebaar maken richting inwoners van Borgharen die een deel van de 69 skeletten graag permanent willen exposeren in het dorp. Dat kan alleen na afronding van het onderzoek. Het Consortium zal de gemeente Maastricht benaderen om een deel van de vondst in bruikleen af te staan aan Borgharen.

 

Mede met het oog op zo’n permanente expositie drong de buurtraad van Borgharen in brieven aan de provincie en de gemeente Maastricht vorige maand ook nog eens aan op financiële steun voor het vervolgonderzoek.

 

Overigens zijn er inmiddels weer nieuwe archeologische vondsten gedaan die mogelijk verband houden met het paardengraf. Zo zijn er onder meer een helm en een zwaard uit de 17e eeuw gevonden. Vorig jaar was de voorlopige conclusie van archeologen ook dat het paardengraf is terug te voeren op een van de belegeringen van Maastricht in de 17e eeuw.

 

De RCE vindt het overigens nog te vroeg om een relatie te leggen tussen de recente vondsten en het paardengraf. De RCE komt op termijn met een onderzoeksrapport over de archeologische opgravingen in Borgharen en zal dan pas definitieve conclusies trekken over de vondsten.

 

Bron: Consortium Grensmaas