...bevat 3109 foto's

Waterstanden en afvoeren verdwenen

01 september 2011

Zoals misschien opgevallen is, geeft Itteren in Beeld geen waterstanden en afvoeren meer door. Dit komt doordat de datavoorziening van Rijkswaterstaat door Rijkswaterstaat aangepast is. Totdat we dit gerepareerd hebben (als het te repareren is), kan via deze link de waterstand bij Borgharen Dorp en andere meetpunten bekeken worden.