...bevat 3109 foto's

Verslag vergadering Klankbordgroep Borgharen-Itteren van 21 september 2011

08 oktober 2011

Verslag van de vergadering van de klankbordgroep Borgharen-Itteren van 21 september 2011 in kasteelhoeve Hartelstein Itteren.